Utveckla ert kundbemötande

Utveckla ert kundbemötande under en utbildning

Lär er om kundbemötande och service
Få nöjdare kunder med rätt kunskaper inom kundbemötande

Våra kunder är det viktigaste vi har. Att utveckla ert kundbemötande är avgörande för er verksamhets framgång och utveckling. En utbildning i kundbemötande och service lär dig som arbetar med service om detta viktiga område. Servicen gentemot kunderna kan vara det som avgör om affärerna går i lås eller inte. Att ni då ha kunskap om hur ni ger förstklassig service är mycket viktigt. Det kan vara bemötandet som avgör vilken av leverantörerna som blir vald. Graden av hur tillmötesgående  ni är kan avgöra om en affär genererar merförsäljning eller inte.

Servicenivån är avgörande

Det kan helt enkelt vara kundservicen som avgör om din verksamhet finns kvar på marknaden eller försvinner. Boka därför in serviceteamet på en utbildningsdag i bemötande och service. Idag räcker det inte med enbart en bra produkt eller tjänst, det som finns runt omkring är minst lika viktigt. Ett sådant område är hur ni tilltalar, skriver till, informerar och hjälper era kunder. Er servicenivå kan vara det som får en kund att välja er, eller gå till en konkurrent.

Kurser inom bemötande

Detta område har blivit så betydelsefullt idag, att medarbetare på alla nivåer inom en verksamhet går kurser inom kundbemötande. Du som är chef bör se till att du går en utbildning som innehåller ett ordentligt avsnitt om hur du ger service till dina kunder på bästa sätt. Att utveckla ert kundbemötande kommer att ge er mångfalt tillbaka. Vad behöver du tänka på och hur du bör planera din verksamhet för att nå upp till kraven som era kunder ställer? Räcker det med att bara vara trevlig eller krävs det något mer? Hederlig trevlighet kommer man långt med. Men för att ge service av rang behöver ni kunskaper och utbildad personal.

Utbilda er personal i ett bemöta kunderna

Lärdomarna från en utbildning i bemötande gör att ni kan strukturera er kundtjänstverksamhet och planera den utifrån kundernas perspektiv. Detta innebär bland annat att personalen blir utbildad i kundbemötande och att alla får samma information om den policy och de regler ni ställer upp. Det ska inte råda någon tvekan om hur personalen ska agera i samband med ett klagomål. Alla ska ha fått tillräckliga kunskaper om hur de ska bete sig när de möts av en arg och besviken kund. En serviceutbildning tar upp vikten av tydliga regler kring just klagomålshanteringen, eftersom detta kan vara påfrestande för den som tar emot den upprörda kunden. Det är lätt att känna stress och oro när någon kanske skäller eller hotar. Att ni lär er en väl genomarbetad modell för hur man ska göra, tar bort det värsta stressmomentet i och med att det finns en färdig arbetsgång att arbeta efter.

Kunskaper gör er professionella

Lär dig använda kroppsspråk och röst under en utbildning
Professionell service ger avtryck hos kunden

Med kunskaper från en kundservicekurs kommer kunden att uppleva er som professionella. Chansen att vända kunden till en nöjd kund igen ökar väsentligt om ert kundbemötande i samband med klagomål är korrekt, tydligt och enkelt att förstå. Ta chansen under din utbildning att ställa frågor kring kundservice. Lär dig så mycket som möjligt om hur du kan påverka och underlätta för  ert serviceteam. Det kommer att ge utdelning, inte bara i form av stigande vinster för företaget, utan även i form av trivsel och engagemang i teamet. Låt alla som kommer i kontakt med kunder gå en utbildning, där de lär sig hantera besvärliga situationer och ge service som kunderna kommer ihåg.

Utveckling av kroppsspråk och röst

En utbildning inom ämnet kundbemötande brukar även innehålla ett avsnitt om röst och kroppsspråk. Du lär dig att använda rösten som redskap och kroppsspråket som verktyg för att förstärka och berika din service. Din attityd till kunden avspeglas i både retorik och hållning och det kan vara väl investerad tid att fundera på vilket intryck du gör. Tänk igenom hur du agerar när du till exempel ger beröm och kritik. Hur gör du när du ska förklara något, när du ska sälja och när du ska lyssna till andras åsikter? Genom att du bättre förstår dig själv, ökar också din förståelse för kunderna. Du kan därmed lättare parera för och påverka deras beteende.