Kundserviceutbildning steg 2

Ta kundbemötandet till steg 2

Kundservice i världsklass utbildning steg 2
Ta servicen till en ny nivå

Nu finns steg 2 i kundservice. Detta är utbildningen för dig som redan gått kurser i kundservice och som vill gå vidare i din utveckling i att ge suverän service. Utbildningen Kundservice i världsklass – steg 2 ger dig nya verktyg till verktygslådan och vrider upp kundservicen rejält. Du får tillgång ett brett spektra av redskap som ökar försäljningen och anpassar servicen till kundens nivå. Innehållet i utbildningen spänner över områden som merförsäljning, kundvård, samtalsstyrning och rollen som servicegivare nu och i framtiden. Speciellt spännande är avsnittet om hur du som ger service påverkas av automationer och teknik. Detta kommer att förändra bemötande och service framöver.

Utveckla kundvården

Kundvård är ett ord som blir mer och mer viktigt. Det har alltid haft stor betydelse, men i dagens konkurrens kan det vara skillnaden mellan överlevnad och att inte finnas kvar. Under utbildningen går vi igenom hur ni kan utveckla kundvården och se bortom dagens behov. Det handlar om att lära sig hur du kan förutse kundens behov i morgon. Du behöver utarbeta strategier för att upptäcka mer än vad kunden säger sig behöva just nu.

Merförsäljningens olika sidor

Alla gillar inte merförsäljning. Som kund tänker man oftast på att man blir pådyvlad något extra i kassan och att personalen är tvungna att fråga om man inte ska köpa ett par sockor också. Men merförsäljning är mycket mer än så och en viktig del av servicerollen. Faktum är att det är en del av kundvården och under utbildningen får du veta varför det är så. Du får insikter om att merförsäljning hjälper kunden, om den blir utförd på rätt sätt. Den får inte vara påtvingad utan utövas med finess. Lär dig hur under steg-2-utbildningen i kundservice.

Kundservice steg 2

Som namnet på kursen antyder handlar utbildningen om nästa nivå på servicen. Vilka är framgångsfaktorerna för de som verkligen är lyckosamma när det kommer till bemötande av kunder? Utbildningen tar pulsen på dessa faktorer och visar vilka de är och hur ni kan arbeta för utveckla dem i er organisation. Även om mycket av servicen idag är i form av skriven kommunikation, i till exempel chatt och mejl, är telefonsamtalet fortfarande en stor del av vardagen. Här finns mycket att lära sig om att styra samtalet i önskvärd riktning, vilket utbildningen tar fasta på. Du lär dig helt nya frågetekniker som både möter kundens förväntningar och hjälper till denne att fatta beslut om köp.

Lär dig se hela kundresan

Man talar mycket om kundresan idag. Under utbildningsdagen går vi igenom vad denna resa betyder och består av. Enkelt uttryckt handlar det om att förstå hela processen som kunden gör, från behov till köp. För att kunna ge verkligt god service behöver du som servicegivare lära dig att se varje kunds resa fram till inköp. Du behöver se hur kunden rör sig i din egen organisation och vilka kontakter denne har. Först då kan du se var flaskhalsarna och hindren för köp är. Utbildningen går igenom hur du kan göra detta.

Kunskaper som får dig att se kundens behov

Under utbildning i kundservice steg 2 samlar du på dig kunskaper som gör att du enklare kan se och även förutse de behov kunden har. Ofta behöver kunden mer än vad beställningen just nu omfattar. Konsten ligger i att lära sig se signalerna på outtalade behov och sedan göra en affär av det. En viktig del av utbildningen handlar om din egen utveckling i rollen att ge utmärkt service. Du får hjälp att forma din egen utvecklingsplan, vilken kommer att se till att dina kunskaper alltid är uppdaterade. På detta sätt är du väl förberedd på förändringarna som kommer och kan möta kraven på ny teknik och nya sätt att se på service.