Kursinnehåll

Kurserna inom kundbemötande hos oss på Hjärtum Utbildning har det kursinnehåll som ni behöver för att utveckla era kunskaper inom service. Våra öppna kurser följer väl beprövade koncept, som uppdateras i takt med att serviceområdet förändras. Tidigare var det inte så vanligt att chatta med kunderna. Idag är det standard. Förut satt de flesta vid datorn, idag sker nästan allt med hjälp av mobilen. Alla sådana förändringar påverkar synen på service och medför att vi som arbetar med kundbemötande behöver hålla oss uppdaterade. Annars finns risken att konkurrenten springer förbi oss. Våra kurser är up-to-date och ger dig det senaste inom serviceområdet.

Exempel på kursinnehåll

En av våra allra mest populära kurser är Kundservice i världsklass. En av anledningarna till dess popularitet är att den ger mycket goda övergripande kunskaper i konsten att ge service. Den passar för alla, oavsett bransch. Här är delar av dess innehåll:

  • bra kontra dålig service – vad är skillnaden?
  • vad vill just våra kunder ha?
  • vad kan vi ge dem utöver ett trevligt bemötande?
  • jag som serviceperson – vilka egenskaper behöver jag ha?
  • att kommunicera på rätt sätt med kunderna är A och O!
  • hur ska jag orka, speciellt vid besvärliga kunder?
  • min syn på service är jätteviktig för slutresultatet

Många som går kursen skriver i utvärderingen att kunskaperna även passar perfekt i vardagslivet. Mycket av vad som gäller inom serviceområdet gäller även privat och kursen ger dig en hel del aha-upplevelser. Nästan som 2 kurser i en alltså!

Övningar under kurserna

För att bli bra måste man öva. Så enkelt är det. Därför innehåller våra kundbemötande-kurser även en del praktiska övningar. Oftast går övningar till så att du diskuterar tillsammans med någon som sitter nära dig, om du går en fysisk kurs. Går du digitalt skapas digitala grupprum där ni kan samtala.

Övningarna är sk bikupor, där ni får ett ämne att diskutera kring, som knyter an till det som kursledaren just tagit upp. Det kan t ex vara att ni ska prata om ett tillfälle där ni som privatpersoner upplevde bra respektive dålig service. Det kan även handla om fraser eller fackuttryck som ni ofta använder, och där det är bra att bli medveten om hur dessa påverkar kommunikationen.

Gemensamt för övningarna är att de förstärker inlärningsprocessen och dessutom är välkomna avbrott under dagen. De ger också en bra möjlighet att lära känna andra som går kursen och lära av varandras erfarenheter.