Kurs i kundbemötande på distans

I dessa tider är det bra att vi kan gå en kurs i kundbemötande på distans. Servicen till kunderna måste fortsätta att utvecklas, trots de besvärliga tiderna. De nya förutsättningarna som många av oss fått anpassa oss efter kräver i många fall ett omtag av kundbemötandet. En del upplever att de besvärliga kundsamtalen har blivit fler, kanske som ett resultat av att många företag är ansträngda just nu. Andra har fått mycket mer att göra och har behov av att lära sig effektiv samtalsmetodik och att ta hand om nya kunder på ett bra sätt. Oavsett behoven har vi på Hjärtum Utbildning den kurs i kundbemötande på distans som ni behöver.

Hur går det till under en distanskurs?

När du går en kurs i kundbemötande på distans hos Hjärtum Utbildning är det nästan som om du vore på plats i klassrummet. Du kan se, höra och prata med kursledaren och du hör även de fysiska deltagarna när de ställer frågor. Om kursen innehåller övningar skapas digitala grupprum, eller så ger kursledaren dig tid att på egen hand fundera över en uppgift en stund. Du bestämmer själv om du vill visa din bild eller inte och ljudet sätter du på när du vill prata, annars är det avstängt så att inte ljuden från där du sitter hörs i klassrummet.

Vilken kurs i kundbemötande på distans ska jag välja?

Välj kurs efter just dina och din organisations behov just nu. Är det mer allmän kunskap kring service ni behöver så rekommenderar vi kursen Kundservice i världsklass. Behöver ni kunskap om hur ni bäst hanterar besvärliga kunder, så är det en sådan kurs ni ska gå. Är du chef över ett kundtjänstteam finns det en särskild kurs för dig som heter Att leda ett serviceteam, där du lär dig att leda din grupp i både med- och motgång. Dessutom utvecklar du ditt personliga ledarskap.

Kurs i kundbemötande på distans
En kurs i kundbemötande på distans är (nästan) lika bra som en klassrumskurs!