Att leda ett kundserviceteam

Lär dig att leda ett serviceteam

För att leda ett kundserviceteam behöver du kunskaper om ledarskap och hur du motiverar ditt team.. Som ledare för ett serviceteam är det mycket viktigt att du engagerar och motiverar dina medarbetare i både med- och motgång. En utbildning i att leda ett kundserviceteam ger dig verktyg för att dels kunna inspirera dem till att ge utmärkt service, dels stötta dem när det känns motigt. Med rätt kunskaper får du ditt serviceteam att ge utmärkt service och fungera optimalt i både med- och motgång!

Utbildning om serviceledarens utmaningar

Att leda ett serviceteam och få alla medarbetarna att alltid ”vara på topp” kan vara en stor utmaning. En utbildning för ledare hjälper dig då att leda i medgång såväl som motgång, att skapa samsyn i mötet med kunderna och motivera dina medarbetare i vardagen. Du lär dig även att jobba med ditt personliga ledarskap och vad som driver dig i arbetet med att leda ditt serviceteam. Målet med en utbildning är att ge dig förståelse för hur du praktiskt kan leda, coacha och motivera dina medarbetare.

Utbildningsinnehåll i Att leda ett kundserviceteam

Innehållet i en ledarskapsutbildning för kundserviceledaren har fokus på dig som serviceledare och lär dig metoder för att få serviceteamet att fungera effektivt och friktionsfritt. Då blir era möten med kunden framgångsrika. Under en utbildning kan du bland annat lära dig:

  • Ditt eget ledarskap – dina drivkrafter
  • Få dina medarbetare att förstå vad som krävs i mötet med kunderna
  • Att motivera i vardagen – även i jobbiga tider
  • Hitta drivkrafterna hos varje enskild individ och hos gruppen
  • Situationsanpassa din ledarstil för att möta olika personligheter
  • Coachning som metod för framgång för individ och team
  • Så stävjar du dåliga beteenden och attityder

En utbildning vänder sig till

En utbildning som lär dig Att leda ett kundserviceteam vänder sig till dig som leder en grupp eller ett team inom kundservice, kundtjänst eller support. Du vill öka din förståelse för dig själv som ledare. Dessutom vill du få kunskap om hur dina medarbetare fungerar som individer och i gruppen. Du vill lära dig mer om hur du som ledare ska agera för att hitta drivkrafter och motivation hos medarbetarna. Detta gäller inte minst i tider av motgång. Oftast kan du välja om du vill gå en fysisk utbildning eller en distanskurs.